Zmień wygl±d strony

Wybierz skin

Skin :
Zamieszkały..
Położenie Historia
Słupsk
Zabytki Poł±czenia z archiwum Stolp.de Czy wiesz, że..
nad Bałtykiem
Oferta
To i owo
Prywatnie
Preferencje
IP : 34.238.194.166

Użytkownicy 312 Użytkownicy

użytkowników 10 użytkowników:
zenon   zderzak   xandi002   wowik   wlodek   waldek   wacek   vicodin   vanix   tomk   
Użytkownicy online : Użytkownicy online :
( nikt )
Go¶ci online : Go¶ci online : 86

Stronę odwiedzono : Stronę odwiedzono : 1796932  
hit Jednocze¶nie wizyt: 428
dnia 04/02/2007 @ 10:52

e-mail do : admin Do ulubionych Poleć znajomemu wersja mobile
Szukaj
news.gifRSS BOX - Poradnik Money

Money.pl

Portal finansowy nr 1 w Polsce


Akcjonariusze Ciechu zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2018 r.

Akcjonariusze Ciechu zdecydowali na walnym zgromadzeniu spóĹ‚ki o niewypĹ‚acaniu dywidendy z zysku za 2018 rok, wynoszÄ…cego 270,6 mln zĹ‚, podaĹ‚a spóĹ‚ka.

(22/08/2019 @ 17:03)

Akcjonariusze Mercora zdecydują 26 IX o niewypłacaniu dywidendy

Akcjonariusze Mercora zdecydujÄ… na walnym zgromadzeniu, zwoĹ‚anym na 26 wrzeĹ›nia 2019 r., o przeznaczeniu caĹ‚ego zysku za rok obrotowy 2018/2019 (1 kwietnia 2018 - 31 marca 2019) w wysokoĹ›ci 13,1 mln zĹ‚, na kapitaĹ‚ zapasowy, wynika z projektów uchwaĹ‚.

(22/08/2019 @ 16:18)

Wskaźnik PMI dla usług USA spadł do 50,9 pkt w sierpniu wg wst. danych

Warszawa, 22.08.2019 (ISBnews) - WskaĹşnik MenadĹĽerów Logistyki Markit PMI dla sektora usĹ‚ugowego w USA wyniósĹ‚ 50,9 pkt w sierpniu br. wobec 53 pkt miesiÄ…c wczeĹ›niej, poinformowaĹ‚a firma Markit, specjalistyczny dostawca badaĹ„ gospodarczych, prezentujÄ…c wstÄ™pne dane.

(22/08/2019 @ 16:01)

Wskaźnik PMI dla przemysłu USA spadł do 49,9 pkt w VIII wg wst. danych

Warszawa, 22.08.2019 (ISBnews) - WskaĹşnik MenadĹĽerów Logistyki Markit PMI dla sektora przemysĹ‚owego w USA wyniósĹ‚ 49,9 pkt w sierpniu wobec 50,4 pkt miesiÄ…c wczeĹ›niej, poinformowaĹ‚a firma Markit, specjalistyczny dostawca badaĹ„ gospodarczych, prezentujÄ…c wstÄ™pne dane. 

(22/08/2019 @ 16:00)

Oprocentowanie kredytów. W RPP dwa gĹ‚osy za podwyĹĽkÄ… stawek juĹĽ teraz

Kredytobiorcy mogÄ… siÄ™ cieszyć tanimi kredytami przez rekordowo niskie stopy procentowe. To siÄ™ jednak moĹĽe niedĹ‚ugo zmienić. JuĹĽ teraz za podwyĹĽkÄ… oprocentowania o 0,25 pkt proc. gĹ‚osowaĹ‚o dwóch czĹ‚onków RPP.

(22/08/2019 @ 15:27)

GTC będzie mogło rozpocząć projekty biurowe na ok. 143 tys. m2 w ciągu roku

GTC ocenia, ĹĽe w ciÄ…gu najdalej 12 miesiÄ™cy bÄ™dzie miaĹ‚o moĹĽliwość rozpoczÄ™cia szeĹ›ciu projektów biurowych majÄ…cych dać ok. 143 tys. m2 powierzchni najmu, poinformowali czĹ‚onkowie zarzÄ…du. Po uzyskaniu pozwoleĹ„ spóĹ‚ka bÄ™dzie podejmowaĹ‚a decyzje o uruchamianiu poszczególnych budów.

(22/08/2019 @ 15:17)

GPW rozpoczyna prace nad budową systemu GPW Data, wdrożenie w II poł. 2021 r.

Warszawa, 22.08.2019 (ISBnews) - Narodowe Centrum BadaĹ„ i Rozwoju (NCBR) przyznaĹ‚o GieĹ‚dzie Papierów WartoĹ›ciowych w Warszawie (GPW) dofinansowanie z funduszy unijnych na prace badawczo-rozwojowe zwiÄ…zane z budowÄ… systemu GPW Data, podaĹ‚a gieĹ‚da. BudĹĽet projektu szacowany jest na okoĹ‚o 8,3 mln zĹ‚, z czego 4,2 mln zĹ‚ bÄ™dzie pochodzić z dofinansowania przez NCBR. WdroĹĽenie projektu planowane jest na drugÄ… poĹ‚owÄ™ 2021 r.

(22/08/2019 @ 15:14)

Liczba wniosków o zasiĹ‚ek dla bezrobotnych wyniosĹ‚a 209 tys. w USA

Warszawa, 22.08.2019 (ISBnews) - Liczba nowych podaĹ„ o zasiĹ‚ek dla bezrobotnych w USA wyniosĹ‚a 209 tys. w tygodniu zakoĹ„czonym 17 sierpnia 2019 roku, podaĹ‚ Departament Pracy. Oznacza to spadek o 12 tys. wobec zrewidowanych poprzednich danych.

(22/08/2019 @ 14:52)

Skandaliczne ogłoszenie w Gdyni. Jest kontrola Państwowej Inspekcji Pracy

Jest reakcja organów publicznych po ofercie umowy o pracÄ™, w której firma nie chciaĹ‚a "UkraiĹ„ców, czy innych podobnych". PaĹ„stwowa Inspekcja Pracy wysĹ‚aĹ‚a juĹĽ inspektorów do smaĹĽalni ryb "u Kaszuba". PotwierdziĹ‚ to money.pl SĹ‚awomir Pytlik, nadinspektor pracy w gdyĹ„skim oddziale.

(22/08/2019 @ 14:48)

MPiT: Wyniki firm za I póĹ‚r. potwierdzajÄ…, ĹĽe spowolnienie gosp. bÄ™dzie Ĺ‚agodne

ZwiÄ™kszenie przychodów, inwestycji oraz wyhamowanie dynamiki spadku rentownoĹ›ci przedsiÄ™biorstw pozwalajÄ… oczekiwać, ĹĽe przewidywane spowolnienie gospodarcze bÄ™dzie w Polsce Ĺ‚agodne, prognozujÄ… eksperci Ministerstwa PrzedsiÄ™biorczoĹ›ci i Technologii (MPiT).

(22/08/2019 @ 14:44)

GTC rozważa emisję obligacji na maks. 220 mln zł we wrześniu br.

Globe Trade Centre (GTC) rozważa emisję obligacji na maks. 220 mln zł we wrześniu br., poinformował członek zarządu i dyrektor finansowy Erez Boniel.

(22/08/2019 @ 14:40)

Sprzedaż detaliczna będzie dalej rosła. Napędem 500+ i dobre nastroje

SzaĹ‚ zakupowy w Polsce trwa i sklepy nie bÄ™dÄ… mogĹ‚y narzekać na brak klientów w kolejnych miesiÄ…cach. DziÄ™ki rozszerzeniu 500+ i dobrym nastrojom konsumentów druga poĹ‚owa roku zapowiada siÄ™ bardzo dobrze.

(22/08/2019 @ 14:33)

'Minutes' RPP: Wzrost PKB może się utrzymać na wysokim poziomie

Warszawa, 22.08.2019 (ISBnews) - Podczas lipcowego posiedzenia czĹ‚onkowie Rady Polityki Pieniężnej (RPP) wyraĹĽali opiniÄ™, ĹĽe dynamika PKB w najbliĹĽszych latach powinna utrzymać siÄ™ w najbliĹĽszych latach na relatywnie wysokim poziomie, wynika z "minutes" z tego spotkania, opublikowanych przez Narodowy Bank Polski (NBP).

(22/08/2019 @ 14:29)

Trei Real Estate otworzył Vendo Park w Pułtusku

Trei Real Estate GmbH otworzyĹ‚ w PuĹ‚tusku (woj. mazowieckie) dwunasty w Polsce park handlowy pod markÄ… Vendo Park, podaĹ‚a spóĹ‚ka. CaĹ‚kowity koszt inwestycji wyniósĹ‚ 5,8 mln euro, a w ramach projektu Trei przeprowadziĹ‚ równieĹĽ renowacjÄ™ zabytkowych elementów dawnego dworca PKS.

(22/08/2019 @ 14:16)

Aplisens przewiduje buy-back o wartości do 11 mln zł w IV kwartale 2019

Aplisens zakĹ‚ada przeprowadzenie skupu akcji wĹ‚asnych o Ĺ‚Ä…cznej wartoĹ›ci do 11 mln zĹ‚ w II póĹ‚roczu 2019 roku, podaĹ‚a spóĹ‚ka.

(22/08/2019 @ 14:14)

'Minutes':Część RPP ma obawy, że wyższa inflacji na pocz. 2020 może się utrwalić

Warszawa, 22.08.2019 (ISBnews) - Podczas lipcowego posiedzenia część czĹ‚onków Rady Polityki Pieniężnej (RPP) ocenili, ĹĽe dynamika cen w niemal caĹ‚ym horyzoncie projekcji ma pozostać zbliĹĽona do 2,5% r/r, poza poczÄ…tkiem 2020 r., gdy ze wzglÄ™du na oddziaĹ‚ywanie przejĹ›ciowych i niezaleĹĽnych od krajowej polityki pieniężnej czynników, moĹĽe znaleźć siÄ™ na wyĹĽszym poziomie, choć nadal poniĹĽej górnej granicy odchyleĹ„ od celu, wynika z "minutes" z tego spotkania, opublikowanych przez Narodowy Bank Polski (NBP).

(22/08/2019 @ 14:12)

'Minutes': WiÄ™kszość RPP oczekuje stabilizacji stóp w kolejnych kwartaĹ‚ach

Warszawa, 22.08.2019 (ISBnews) - Podczas lipcowego posiedzenia wiÄ™kszość czĹ‚onków Rady Polityki Pieniężnej (RPP) oceniaĹ‚a, ĹĽe prawdopodobna jest stabilizacja stóp procentowych w kolejnych kwartaĹ‚ach, wynika z "minutes" z tego spotkania, opublikowanych przez Narodowy Bank Polski (NBP).

(22/08/2019 @ 14:00)

Nakłady inwestycyjne Aplisensu wyniosą ok. 9 mln zł w 2019 roku

Aplisens przewiduje nakĹ‚ady inwestycyjne na poziomie okoĹ‚o 9 mln zĹ‚ w skali caĹ‚ego 2019 roku, poinformowaĹ‚ prezes spóĹ‚ki Adam Ĺ»urawski.

(22/08/2019 @ 13:59)

Aplisens raczej nie przekroczy 120 mln zĹ‚ przychodów w 2019 roku

Aplisens przewiduje, ĹĽe skonsolidowane przychody ze sprzedaĹĽy spóĹ‚ki w 2019 roku prawdopodobnie nie osiÄ…gnÄ… zakĹ‚adanego w strategii poziomu ok. 120 mln zĹ‚, na pewnÄ… bÄ™dÄ… natomiast wyĹĽsze niĹĽ rok wczeĹ›niej, poinformowaĹ‚ prezes spóĹ‚ki Adam Ĺ»urawski. 

(22/08/2019 @ 13:47)

Union Investment TFI zmienia nazwÄ™ na Generali Investments TFI

Generali Investments TFI zostało dziś wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego jako nowa nazwa Union Investment TFI, podało Generali. Zmiana ta jest konsekwencją transakcji zawartej 18 czerwca 2019 pomiędzy Grupą Generali a Union Asset Management Holding AG.

(22/08/2019 @ 13:28)

ostatni import : 22/08/2019 @ 16:26

Noclegi z rezerwacj±

Noclegi w Słupsku i regionie słupskim


Słupsk
Hotel ATENA
Ustka
HOTEL VILLA RED
Dodaj obiekt
► Rowy
Dodaj obiekt
► Podd±bie
Dodaj obiekt
mojemiasto.gif

Ogłoszenia

ogloszenia Ogłoszenia


Język
Słupsk-Informacje
Słownik

Wpisz wyrażenie polskie lub niemieckie:
RSS BOX
Serwis radiowy

zakochany.gif

Radio na
¶wiecie

Sonda
Jak oceniasz www.my.slupsk.pl ?
 
Bardzo dobra
Dobra
Zadowalaj±ca
Dostateczna
Niedostateczna
Mierna
Wyniki

[Impressum]
UWAGA! Zabrania się kopiowania artykułów, zdjęć ze strony MY.Słupsk. Kopiowanie materiałów, zdjęć publikowanych na MY.Słupsk bez zgody autora strony jest kradzież± praw autorskich.
Noclegi nad morzem

  Site powered by GuppY v4.5.12 © 2004-2005 - CeCILL Free License

Strona załadowana w 0.21 sekundę